کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام

آیا آزاد شدن حجاب خانوم ها در کشور اسلامی ایران با اکثریت مسلمان اسلامی است!؟
بله 12.50%
پارمیس
1 12.50%
خیر 87.50%
amirak ، MohammadSadra ، خیبر110 ، شیعه حیدر ، فاطمه خانم ، قلب ، مرتضی اقبالی
7 87.50%
کل: 8 رای 100%

بالا