کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام

اعتبار های متعلق به sakhtemooncom
جمع بندی
sakhtemooncom
(کاربر جدید تالار)

مجموع اعتبارها: 0

تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از صفحه شخصی: 0
تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از ارسالها: 0
مثبت: 0
خنثی: 0
منفی: 0 * - اعتبار منفی غیر فعال شده است
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
در طی یکسال گذشته 0 0 0
شرح اعتبارها
این کاربر تاکنون هیچ اعتباری دریافت نکرده است


بالا