کانال بیداری اندیشه در تلگرام

اعتبار های متعلق به vahrakan
جمع بندی
vahrakan
(کاربر فعال انجمن های مخفی)

مجموع اعتبارها: 4320

تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از صفحه شخصی: 11
تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از ارسالها: 452
مثبت: 461
خنثی: 2
منفی: 0 * - اعتبار منفی غیر فعال شده است
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 6 0 0
در طی ماه گذشته 27 0 0
در طی شش ماه گذشته 129 0 0
در طی یکسال گذشته 179 0 0
شرح اعتبارها
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار امروز، ۰:۲۷
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377674

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ ســـ♥ـــلام عـــ♥ـــزیز؛ چه جملات زیبایی در قسمت اعتبارات بنده می‌نویسید. بسیار سپاسگزارمHeart ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
غریب (960) - زمان اهدای اعتبار ۵/فروردین/۹۶، ۲۳:۱۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377615

مثبت (+10): سال نو مبارک
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۵/فروردین/۹۶، ۹:۱۲
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377615

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۴/فروردین/۹۶، ۲۱:۰۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377578

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MOHSEN-Z (520) - زمان اهدای اعتبار ۴/فروردین/۹۶، ۱۱:۳۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377578

مثبت (+10): عالی بود
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۳/فروردین/۹۶، ۱۲:۱۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377575

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۳۰/اسفند/۹۵، ۱۹:۰۲
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377495

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
Maysam-1st (211) - زمان اهدای اعتبار ۲۷/اسفند/۹۵، ۲۳:۱۱
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377306

مثبت (+10): [بدون توضیح]
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۲۵/اسفند/۹۵، ۱:۵۴
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377363

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۲۵/اسفند/۹۵، ۱:۵۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377306

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۲۴/اسفند/۹۵، ۷:۱۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377298

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۲۴/اسفند/۹۵، ۷:۱۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377300

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۹/اسفند/۹۵، ۲۲:۰۹
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377195

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۹/اسفند/۹۵، ۲۲:۰۹
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377180

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۶/اسفند/۹۵، ۲۲:۳۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377114

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۶/اسفند/۹۵، ۲۱:۱۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377109

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۶/اسفند/۹۵، ۲۱:۱۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #368640

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۴/اسفند/۹۵، ۱۵:۴۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377016

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆
قلب (2120) - زمان اهدای اعتبار ۱۳/اسفند/۹۵، ۱۰:۵۴
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #377009

مثبت (+10): بسیار عالی
MEEAAD (3830) - زمان اهدای اعتبار ۱۳/اسفند/۹۵، ۹:۴۱
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #376998

مثبت (+10): ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆


بالا