کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام

اعتبار های متعلق به said_siraj
جمع بندی
said_siraj
(داره خودمونی میشه)

مجموع اعتبارها: 145

تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از صفحه شخصی: 0
تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از ارسالها: 15
مثبت: 15
خنثی: 0
منفی: 0 * - اعتبار منفی غیر فعال شده است
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
در طی یکسال گذشته 0 0 0
شرح اعتبارها
مجید املشی (6700) - زمان اهدای اعتبار ۱۰/اردیبهشت/۹۲، ۱:۰۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #110309

مثبت (+10): بسیار زیبا بود.
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۶/اردیبهشت/۹۲، ۷:۰۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #95266

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۲۳/اسفند/۹۱، ۲۱:۰۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #84806

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۱۸/اسفند/۹۱، ۱۲:۱۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #82710

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۱۳/اسفند/۹۱، ۱۲:۴۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #81027

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۷/اسفند/۹۱، ۲۱:۲۰
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #79208

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۴/اسفند/۹۱، ۰:۲۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #77413

مثبت (+10): [بدون توضیح]
شهیدطیبه واعظی (5286) - زمان اهدای اعتبار ۱/اسفند/۹۱، ۱۵:۲۱
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #76921

مثبت (+10): [بدون توضیح]
ساقی (2012) - زمان اهدای اعتبار ۷/فروردین/۹۱، ۱۷:۵۴
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #103825

مثبت (+10): خدا خیرت بده ماشاالله
nafas (1140) - زمان اهدای اعتبار ۲۹/اسفند/۹۰، ۰:۱۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #101778

مثبت (+10): شرکت در ختم هفتگی قرآن
ساقی (2012) - زمان اهدای اعتبار ۲۳/دی/۹۰، ۴:۱۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #81032

مثبت (+5): [بدون توضیح]
amin015 (115) - زمان اهدای اعتبار ۱۳/دی/۹۰، ۱۵:۰۳
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #79208

مثبت (+10): شرکت در ختم هفتگی قرآن-ان شاءالله ادامه میدهید
MESSENGER (3415) - زمان اهدای اعتبار ۵/دی/۹۰، ۱۸:۱۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #76921

مثبت (+10): شرکت در حلقه نورانی و مقدس قرآنی...
Agha sayyed (3040) - زمان اهدای اعتبار ۳/دی/۹۰، ۲۳:۵۹
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #76921

مثبت (+10): به پاس حضور شیرینت در محفل نورانی قرآن
Mohammad Trust (4812) - زمان اهدای اعتبار ۳۰/آذر/۹۰، ۰:۲۷
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #75820

مثبت (+10): [بدون توضیح]


بالا