کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام

اعتبار های متعلق به papillon
جمع بندی
papillon
(در آغاز فعالیت)

مجموع اعتبارها: 114

تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از صفحه شخصی: 0
تعداد دفعات اضافه شدن اعتبار از ارسالها: 13
مثبت: 13
خنثی: 0
منفی: 0 * - اعتبار منفی غیر فعال شده است
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
در طی یکسال گذشته 0 0 0
شرح اعتبارها
freewish (160) - زمان اهدای اعتبار ۵/مرداد/۹۱، ۱۵:۱۷
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #135809

مثبت (+10): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۱۵/تیر/۹۱، ۰:۲۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #129827

مثبت (+10): [بدون توضیح]
ELENOR (2410) - زمان اهدای اعتبار ۲۴/اردیبهشت/۹۱، ۱۳:۳۲
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #116513

مثبت (+3): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۷/اردیبهشت/۹۱، ۱۶:۰۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #110740

مثبت (+10): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۸/فروردین/۹۱، ۱۶:۲۴
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #109482

مثبت (+10): [بدون توضیح]
Unname28 (75) - زمان اهدای اعتبار ۲۶/فروردین/۹۱، ۲۱:۲۸
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #108783

مثبت (+10): خوب بود
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۶/فروردین/۹۱، ۱۷:۵۷
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #108783

مثبت (+10): [بدون توضیح]
دل خسته (2745) - زمان اهدای اعتبار ۲۴/فروردین/۹۱، ۲۳:۰۲
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #108058

مثبت (+10): شرکت مودبانه در بحث
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۴/فروردین/۹۱، ۲۲:۳۷
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #108058

مثبت (+7): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۱/فروردین/۹۱، ۱۸:۰۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #107452

مثبت (+4): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۰/فروردین/۹۱، ۱۹:۱۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #107188

مثبت (+10): [بدون توضیح]
Unname28 (75) - زمان اهدای اعتبار ۲۰/فروردین/۹۱، ۱۶:۵۶
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #107055

مثبت (+10): [بدون توضیح]
سجاد313 (1152) - زمان اهدای اعتبار ۲۰/فروردین/۹۱، ۱۶:۰۵
اهدای اعتبار به خاطر ارسال شماره #107055

مثبت (+10): [بدون توضیح]


بالا