کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرامارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
احکام کپی رایت
۸:۲۸, ۲۱/خرداد/۹۰ (آخرین ویرایش ارسال: ۲۱/خرداد/۹۰ ۸:۲۹ توسط antiKabbalah.)
شماره ارسال: #1
آواتار
سلام

چون خودم یه مدت خیلی درگیر این مسئله بودم گفتم شاید، مشکل خیلی ها باشه مسئله حق چاپ (کپی رایت).

پرسش 1: کپي گرفتن از نرم افزارهاي توليد داخل چه حکمي دارد؟ پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز به نظر آيت الله خامنه اي کپي گرفتن از نرم افزارهاي توليد داخل بنا به احتياط واجب بايد با اجازه صاحب آن ها باشد و بدون کسب اجازه جايز نيست.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات، س 1341 و1343و1342 .

پرسش 2: اگر نرم افزاري به دست مان برسد و قفلي نداشته باشد که نتوان از روي آن کپي کرد و هيچ جايش هم نوشته نشده باشدکه"تکثير غيرمجاز است"آيا مي توان از آن کپي گرفت؟ پاسخ: در فرض سؤال که نرم افزار قفل ندارد و تکثير آن نيز منع نشده است، کپي گرفتن از آن اشکال ندارد(1) پي نوشت: 1. سؤال
تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.

پرسش 3: کپي کردن نرم افزارهاي خارجي جه حکمي دارد؟اگرکشورتوليدکننده ازکفار حربي(آمريکا-انگليس-اسراييل)باشد چطور؟ پاسخ: کپي کردن نرم افزارهاي خارجي تابع قرار داد است. (1) ظاهرا ايران با کشور هاي خارجي در اين خصوص قرار داد ندارد مخصوصا با آمريکا و انگليس و اسراييل؛ بنابراين کپي از نرم افزار خارجي اشکال ندارد. پي نوشت: 1. آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات، س 1343.

پرسش 4: اگردرجواب سوال3بگوييدتابع قرارداد است ،مشکل ما اين است که نمي دانيم ايران با کدام کشورها چه قراردادي دارد.اگر مي دانيد به ما هم بگوييد ياجايي رامعرفي کنيد که ماازآن جا بپرسيم. پاسخ: اگر کسي نسبت به نرم افزار خارجي نداند که آيا جمهوري اسلامي با کشور توليد کننده نرم افزار قراردادي بر حفظ و رعايت قانون کپي رايت دارد ، استفاده از نرم افزار مذکور و تکثير و رايت آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.

پرسش 5: اگر نرم افزاريک کشور خارجي راتهيه کنيم وندانيم که ايران باآن کشور قرارداد دارديا نه مي توان ازآن کپي کرد؟آيا تحقيق کردن لازم است؟ پاسخ: در فرض سؤال تحقيق کردن لازم نيست و مي توانيد از آن کپي بگيريد و تکثير کنيد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر رهبري.

پرسش 6: اگريک شرکت ايراني در نرم افزارخارجي تغييري دهد يا مثلا روي آن جلد بگيرد(براي زيبايي) وبفروشد آيا کپي کردن از آن جايز است؟ پاسخ: در فرض سؤال حکم نرم افزار خارجي را دارد . اگر قراردادي در اين مورد نباشد يا کسي نداند که چنين قرار دادي وجود دارد يا نه، تکثير آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.

پرسش 7: اگر دريک سي دي چند تا نرم افزار داخلي وچند تا نرم افزار خارجي باشد باشدآيامي توان فقط خارجي ها راکپي کرد؟ پاسخ: کپي نرم افزار خارجي در صورتي که مخالف قرار داد نباشد و يا قرارداد وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.

پرسش 8: آيا دانلود کردن هم نوعي کپي کردن است؟ پاسخ: دانلود کردن نوعي از کپي کردن و تکثير است.(1) پي نوشت: 1. سؤال از دفتر رهبري.

پرسش 9: اگر در يک نرم افزار طبق قانون کپي رايت تاريخي ذکر شود(مثلا بنويسد تاسال2012تحت قانون کپي رايت است)آياپس از آن تاريخ مي توان از آن کپي گرفت؟ پاسخ: کپي کردن پس از تاريخ انقضاي منع از تکثير، اشکال ندارد.

پرسش 10: کپي گرفتن از سي دي هاي سخنراني يا عزاداري يا نرم افزار مذهبي و فرهنگي چه حکمي دارد؟ پاسخ: کپي گرفتن از سي دي هاي سخنراني يا عزاداري يا نرم افزار مذهبي و فرهنگي اگر از طرف درست کننده سي دي منع نشده باشد، اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، استفتائات، س 1343.

پرسش 11: در مورد فيلم وآهنگ چطور؟آيا مي توان از آن ها کپي گرفت؟ پاسخ: حکم فيلم و آهنگ حکم ساير نرم افزار را دارد . اگر فيلم مستهجن باشد و آهنگ لهوي باشد مطلقا جايز نيست . اگر مشروع و مجاز باشد، همان حکم ساير نرم افزار را دارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.

پرسش 12: اگر کس ديگري از يک سي دي کپي کند وکپي به دست ما برسد آيا مي توانيم ازآن استفاده کنيم؟آيا مي توانيم ازآن کپي بگيريم؟ خريدکپي سي دي (نرم افزارو...) واستفاده ازآن چه حکمي دارد؟ پاسخ: در صورتي که تکثير سي دي نرم افزار مذکور از طرف صاحب آن منع شده و مربوط به نرم افزار داخلي باشد، حق خريدن و استفاده از آن را نداريد، ولي اگر منع نشده باشد، اشکال ندارد(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.

پرسش 13: اگر کپي يک سي دي به دست مان برسد و ندانيم که آيا روي نسخه اصلي نوشته است که تکثير غيرمجاز است يا نه کپي گرفتن از آن چه حکمي دارد؟ پاسخ: چنانچه فعلا چيزي از منع از تکثير در آن وجود نداشته و يقين نداشته باشيد که توليد کننده آن اجازه تکثير را نمي دهد ،کپي گرفتن از آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري

پرسش 14: شرکت هاي ايراني ويندوز را از کشورهاي خارجي گرفته و روي آن فونت فارسي نصب کرده ومي فروشند.آياکپي کردن از آن ها جايز است؟درضمن بيش تر شرکت هاي ايراني خودشان از ساير شرکت ها کپي مي زنند ومي فروشند .پس ما چطور از آن ها استفاده کنيم؟ پاسخ: کپي گرفتن از سي دي ويندوز و ساير سي دي هاي توليدي کشور آمريکا اشکال ندارد(1) . صرف نصب کردن فونت روي آن حقي براي توليد داخلي ايجاد نمي کند. پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري و استفتاي کتبي از آيت الله مکارم.

پرسش 15: بعضي مي گويند يک عدد کپي کردن فقط براي خود فرد اشکالي ندارد.آيا اين سخن درست است؟ پاسخ: در مواردي که تکثير و کپي کردن منع شده باشد، فرق بين يک عدد يا بيش تر نيست و کپي کردن يک عدد هم ممنوع است. (1) پي نوشت: 1. سؤال از دفتر رهبري.

پرسش 16: آيا فيلم برداري کردن از برنامه هاي تلويزيون با دوربين فيلم برداري در خانه اشکال دارد؟ پاسخ: فيلم برداري کردن از برنامه هاي تلويزيون با دوربين فيلم برداري در خانه اگر از طرف تلويزيون ممنوع نشده باشد، اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، استفتائات ،س 1343.

پرسش 17: در بازار چندتا آلبوم يک خواننده رابه صورت يک مجموعه به صورت فايلmp3درمي آورند ومي فروشند. آيا خريد-استفاده-وکپي کردن ازاين نوع فايل جايز است؟ پاسخ: اگر فايل مذکور خواندن لهوي يا غنا باشد، مطلقا جايز نيست ، ولي اگر اصل خواندن مشروع باشد، در صورتي که قفل نداشته و نشانه بر منع تکثير هم نباشد ، کپي کردن آن اشکال ندارد.

پرسش 18: آيا مسايل مربوط به کتاب ها(مخصوصا کتاب هاي دانشگاهي که قيمتي گزاف دارند وما دانشجويان در خريد آن ها دچار مشکل مي شويم) هم مثل نرم افزار وسي دي است؟آيا مي توان از کتاب کپي گرفت؟(زيرا کپي کردن خيلي باصرفه تر از خريد خودکتاب است).آيا مي توان ازقسمتي از کتاب کپي زد؟چقدر از کتاب را مي توان کپي گرفت؟ نظر آيت الله خامنه اي و مکارم را بيان کنيد. پاسخ: کپي گرفتن از کتاب حکم کپي کردن نرم افزار را دارد، به نظر رهبري اگر کتاب تأليف مؤلفان داخلي باشد، بنابر احتياط واجب کپي کردن جايز نيست . اگر مربوط به مؤلفان خارجي باشد ، و ندانيد که قرار داد با کشور مولف کتاب در زمينه رعايت حق تأليف در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد يا نه؟ کپي کردن آن اشکال ندارد. کپي کردن قسمتي از کتاب نيزدر صورتي که مؤلفان آن راضي نباشند ، حکم کپي کردن تمام کتاب را دارد.(1) به نظر آيت الله مکارم تکثير و کپي گرفتن از کتاب مانند ساير نرم افزار مطلقا جايز نيست .فرقي بين کتاب هاي داخلي و خارجي نمي باشد. مگر آن که کتاب يا نرم افزار مربوط به کافر حربي باشد.(2) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر رهبري ؛ آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج 3، سؤال 1547 -1551.

این قسمت هم از استفتاءات آیت الله مکارم شیرازی برداشتم :

1- خرید نرم افزار قفل شکسته:
اگر کسى یک نرم افزار داشته باشد و به صورت قفل شکسته باشد، اگر ما آن را بخریم و استفاده کنیم درست است یا نه؟
این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایز نیست، مگر در صورتی که از کفار حربی باشند، که در این صورت اشکالی ندارد.

2- کپی کردن از روی سی دی قفل شکسته:
به تازگی در بین عده ای شایعه شده که کپی ( رایت) کردن از روی سی دی ( لوح های فشرده) تولید ایران ( فارسی) که قبلا رایت شده اند. اشکالی ندارد. و فقط شکستن قفل اولین و اصلی آن اشکال دارد. لطفا راهنمایی کنید.
هیچ یک از کارهای مذکور جایز نیست مگر این که از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود.

3- تکثیر و استفاده از سی دی های قفل شکسته:
لطفا فتوای معظم له را در موارد ذیل بفرمایید:
1_رایت سی دی های قفل دار(شکستن قفل ) 2-تکثیر سی دی هایی که قبلا و توسط فرد یا افراد دیگری قفل آنها شکسته شده و در بازار بصورت معمول رایت وتوزیع می شوند. 3- استفاده از سی دی هایی که قفل آنها توسط دیگری شکسته و رایت شده و اکنون به طرقی به دست ما رسیده است (بدون آنکه ما از روی آنها رایت و یا کپی تهیه کنیم) 4- آیا استفاده از سی دی هایی که بصورت گسترده قفل آنهاشکسته ورایت و توزیع شده اند ( بطوری که حتی می گویند بصورت عرف در آمده است) چه حکمی دارد؟
استفاده از هیچ کدام از سی دهای مذکور بدون کسب رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر این که از کفار حربی باشند.

4- کپی برداری از نرم افزارهای قرآنی قفل دار:
سلام علیکم لطفا بفرمایید کپی برداری از سی دی های قرانی قفل گذاری شده شرعا چه حکمی دارد وآیا قفل گذاری این سی دی ها با آیه 21 سوره یس در تضاد نیست و آیا دولت ومراجع نباید از آنها حمایت کنند تا این نرم افزارهای فرهنگی آسانتر به دست مردم برسد در حالی که کشور های خارجی اینگونه نرم افزارها را با قیمتهای خیلی کم در اختیار جوامع دیگر قرار می دهند.
این کار بدون اجازه تولیدکنندگان اصلی آن جایز نیست ولی سزاوار است این نوع سی دی ها را با قیمت مناسب تری در اختیار علاقه مندان قرار دهند و یا افراد متمکن به عنوان کار خیر سرمایه گذاری کنند.

5- زیراکس کردن کتابهای علمی خارجی کمیاب:
آیا زیراکس کردن بخشی از کتابهای علمی خارجی که اغلب کمیاب و گران هستند اشکال دارد؟
زیراکس کردن اشکال ندارد.

6- کپی برداری از نوارها و سی دی ها:
آیا فقط یک نسخه کپی کردن از نوارهایا سی دی هایی که رویش نوشته شده تکثیر ممنوع ,منع شرعی دارد ؟
آری یک نسخه هم منع شرعی دارد.

7- هدیه سی دی های رایتی:
به استخضار می رساند یکی از دوستان بنده از مرجعی تقلید می کند که رایت هرنوع CD را جایز می داند. اگر ایشان به بنده CD هدیه کننداز نظر شما چه حکمی دارد.
در صورتی که بدون مجوز صاحبان اصلی آن کپی شده باشد استفاده از آن جایز نیست.

8- صدقه دادن برای رایت غیر مجاز سی دی:
من یکی از cd های شرکت یاسین رایانه(سی دی صبا برای آموزش قران برای کودکان ) که به صورت غیر مجاز کپی شده بود برای خودم و یکی از دوستانم به صورت رایگان کپی کرده ام با توجه به اینکه این کار من صرفا برای نشر و گسترش آموزش قران بوده و نه به خاطر پول . تکلیف من چیست ؟ چون در شروع برنامه این سی دی ذکر شده است که کپی غیر مجاز این سی دی شرعا حرام است ؟ آیا باید من این سی دی ها را دور بیاندازم ؟ آیا می توان پول آن را به صندوق صدقات ریخت؟ تا حلال شود.
این کار جایز نبوده و شما باید به شکلی رضایت آن شرکت را به دست آورید و پرداختن پول آن سی دی ها به فقراء کفایت نمی کند.

9- درآمدزایی از طریق نرم افزارهای رایت شده:
اگر خود شما قرار بود با ویندوز و ورد ارتزاق کنید چه میکردید؟ آیا این نوع درآمد حرام است؟
استفاده از آنچه مربوط به کفار حربی است اشکالی ندارد.

10- خرید و فروش کتابها و سی دی های رایتی:
استفاده و خرید و فروش کتاب ها و سی دی هایی که شخص دیگری آن را به صورت غیر مجاز تکثیر کرده است چه حکمی دارد؟
جائز نیست.

11- رایت یک نسخه برای استفاده شخصی:
در مورد مطالبی که تکثیر آن ها حرام است آیا تهیه یک نسخه برای استفاده شخصی ونه سود جویی نیز حرام است؟
منوط به اجازه صاحب آن است.

12- سرقت نرم افزار از سایت های اینترنتی دشمن:
آیا جایز است از طریق اینترنت از سایتهای دشمن که ما راتحریم کرده اند جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت کنیم؟
با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.

13- کپی محصولات و نرم افزارهای کفار غیر ذمی:
آیا مى توان برنامه هاى کامپیوترى، که توسّط مسلمانان یا کفّار غیر ذمّى تولید شده، را بدون جلب رضایت صاحبان اصلى آن تکثیر کرد؟
تمام افرادى که جان و مال آنها محترم است، حقّ امتیازات آنها نیز محترم است.

14- شرط عدم تکثیر نرم افزار ضمن معامله:
آیا در ضمن فروش برنامه هاى کامپیوترى مى توان شرط عدم تکثیر کرد؟ آیا نوشتن این شرط در ابتداى این برنامه ها کفایت مى کند، یا باید لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟
شرط در ضمن معامله به هر صورت باشد تفاوت نمى کند. بلکه همان گونه که در بالا گفته شد، بدون شرط نیز تکثیر جایز نیست.

15- انحصار تجارت کالاهای اساسی:
راجع به انحصار تجارت در کالاهاى اساسى، فتواى حضرتعالى چیست؟
انحصار در تجارت اگر مثلا از سوى یک کارخانه باشد که بگوید: «تولیدات خود را منحصراً در اختیار یک نماینده قرار مى دهد» اشکالى ندارد، و اگر منظور این باشد که شخص یا گروهى منحصراً حق فروش چیزى را داشته باشند، و دیگران نداشته باشند، چنین چیزى نامشروع است، مگر این که حکومت اسلامى روى مصالحى چنین چیزى را لازم و ضرورى بشمارد.

16- استفاده از موسیقی هایی که از رسانه ها ضبط می شود:
آیا استفاده از موسیقی هایی که از تلویزیون پخش می شوند و ما از طریق دانلود یا ضبط کردن و بدون خرید، آنرا در اختیار داریم (باتوجه به اینکه صداوسیما حق پخش آنها را خریداری کرده است) جایز می باشد؟
در صورتیکه از موسیقی هایی باشد که مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشکالی ندارد.

17- یادداشت برداری از کتاب ها:
۱- آیا یادداشت برداشتن از روی کتابها و جزوات (برای اینکه همه مطالب در ذهن انسان نمی ماند) اشکالی دارد؟
۲- آیا کپی کردن بعضی از صفحات کتاب که از نظر خواننده مهم تشخیص داده شده (در حد چند برگ) تا در هنگامی که کتاب را در اختیار ندارد، بتواند به آن مطلب خاص مراجعه کند مجاز است یا خیر؟
خاطر نشان میگردد که در هر دوحالت فوق بر روی کتاب نوشته شده : کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
1و2ـ اشکال ندارد.

18- مصادیق کفّار حربی در مسأله کپی رایت:
من سوالی از شما درباره ی استفاده از نرم افزار ها پرسیدم که بدون رعایت اجازه تولید کننده، مورد استفاده اکثر ما ایرانیان است و شما در جواب گفتید که «این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلى آن جایز نیست، مگر در صورتى که از کفّار حربى باشند»
مگر جز اسرائیل به کس دیگری هم کافر حربی می گویند؟ تقریبا همه ی نرم افزار های ما از امریکا است و بعد اروپا، شاید فقط یک برنامه ی ترجمه متن معروف از اسرایل موجود باشد. تکلیف چیست ؟ آیا ما گناهی مرتکب می شویم؟
امریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و... جزو کشورهای محارب هستند.

19- ملاک در تعیین کافر حربی بودن شرکت ها:
ملاک برای این که بگوییم شرکتی جزو کفار حربی است یا خبر چه چیز می باشد؟ آیا می توان گفت که شرکت های امریکایی جزو کفار حربی هستند یا خیر؟
شرکت ها و یا سازمان هایی که به کفار در حال جنگ با مسلمانان مثل امریکا، اسرائیل و انگلیس یا به محاربین کمک می کنند و یا به عمل آنها راضی و خوشحال می شوند در حکم محارب هستند.

20- کپی رایت محصولات کشورهایی که ما را تحریم کرده اند:
اگر شرکتی به خاطر تحریم ها علیه کشورمان به ما اجازه ی استفاده از نرم افزارهایش را ندهد در مورد استفاده از آن نرم افزارها تکلیف چیست؟ لازم به ذکر است که شرکت امریکایی است.
در فرض سوال، استفاده از آن اشکالی ندارد.

پس نتیجه اخلاقی می گیریم که تا می تونید نرم افزارها و کتابهای خارجی(کافراشون البته) رو کپی و کرک کنید و استفاده کنید حالشو ببرید Smile
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۳:۴۱, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #2
آواتار
داداش پس این حق ناس چی می شه؟؟؟
حق ناس که مسلمون غیر مسلمون و کافر نمی شناسه که؟؟؟
اون دنیا به خدا چی بگیم ؟؟؟
طوری که من یه جایی خوندم خدا از حق خودش می گذره ولی از حق ناس نه
راهنمایی کنین Huh
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۶:۱۳, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #3
آواتار
مثلن الان شرکت کسپر توی ایران نمایندگی فروش داره مال کفار هم نیست(کسپر روسی هست)و یا نود32 هم نمایندگی داره(اونم کافر نیست مال چک هست) حکم اون چی؟الان همه ایران عمومن دارن یا از کسپر و یا از نود32 کرک شده استفاده میکنن!
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۰۶, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #4
آواتار
خب اگر سازنده هایشان کافر هستند دیگر چرا از نرم افزار هاشون استفاده میکنید؟Smile
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۱۸, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #5
آواتار
پس چیکار کنیم ؟؟؟
در بسیاری از موارد نمونه ی مشابه خارجی وجود ندارد؟
شما پیشنهاد می کنید از چه نرم افزار های دیگری استفاده کنیم؟؟؟
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۲۳, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #6
آواتار
ببینید اگر ما همیشه از کپی رایت استفاده کنیم هیچ وقت پیشرفت نمیکنیم چون میبینیم که مفت هستش به همین دلیل کسی هم به سرش نمیزنه چیزی بساره چون میدونه زحمتش خیلی زیاده و کسی هم نمیخره ولی اگه جلوی کپی کردن اینها گرفته مهندسان ما هم به کار میفتند. شاید نسخه اول بد باشه نسخه دوم بد ولی مطمئن باشید که نسخه سوم برنامه کیفیت مطلوبی دارد وگرنه باید وابسته به همین کفار باشیم.
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۳۵, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #7
آواتار
الان کپی رایت رو بی خیال این همه نرم افزار رایگان و منبع باز هست کی می ره سراغ نسخ پولیش؟
هم کپی رایت رو نقض نمی کنه هم بی دردسر از انواع باگ تو نرم افزار های ایرانی می تونه به هدفش برسه.
اینطور نیست؟؟؟؟
تو می گی به کفار وابسته نباشیم آره؟ این شرکت اینتل واسه اسراییل کار می کنه ما بگیم استفاده نکنین ایران خواهد ساخت
داداش با این کار چرخ اقتصاد رو هوا لنگ می مونه. Exclamation
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۵۲, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #8
آواتار
ایران یه آنتی ویروس ساخت به اسم شید!در اون از موتور آویرا و نو32 استفاده شده بود بدون اجازه!کجای این ایرانیه؟
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۷:۵۷, ۱۴/مرداد/۹۰
شماره ارسال: #9
آواتار
خب منم اینو می گم دیگه
ایران ماشین سمندو ساخت اسمشو گذاشت اولین خودروی ملی ولی بعدا معلوم شد از موتور یکی از ماشین های خارجی فقط الگو برداری شده توجه کیند می گم فقط الگوبرداری وگرنه کلا ایرانیه !!! Undecided
تا زمانی که ما یه انقلاب تو این زمینه ها نداشته باشیم همینیم منظورم همین تکنیک کپی پیسته!!!
ای کاش ایرانم مثل کشور های ژاپن و چین که بچه هاش به جای بازی تو کوچه روبات می سازن بشه
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۰:۱۲, ۱۵/مرداد/۹۰ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۵/مرداد/۹۰ ۰:۲۶ توسط Unname28.)
شماره ارسال: #10
آواتار
شما انتظار دارید یک روزه به این شرکت ها برسیم؟ درسته شید کپیه ولی فکر نمیکنم آنتی ویروس ایمن کپی باشه! من انتظار ندارم کسی فردا صبح پاشه بگه من میخوام با اینتل رقابت کنم! میتونن اول برنامه های مجانی مثل یه پلیر بسازند و بعد محصولات دیگر

اگه محصولات خارجی (مجانی منظورم نیست) به قیمت واقعی شون فروخته بشند خیلی بهتره
کسی که بخواد آنتی ویروس بگیره میره میبنه 40 - 50 تومنه بعد مجبور میشه بره یه آنتی ویروس ایرانی بگیره و بعد از مدتی این حمایت ها باعث پیشرفت این شرکت میشه و قدرت رقابت با نسخه های خارجی رو پیدا میکنه
بلاخره یک روزی قفلی میاید که امکان شکستن آن وجود ندارد
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

[-]
موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: مشاهده: آخرین ارسال
Lightbulb »»»»»»» آخر چرا ما رایت الا جمیلا ؟!؟! فاطمه خانم 21 7,453 ۲۸/مهر/۹۴ ۱۸:۵۷
آخرین ارسال: مصباح

پرش در بین بخشها:


بالا