کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرامارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسیح موعود برای انتخابات 96؛ لـطـفـاً محافظه کاران نخوانند
۷:۲۹, ۱۳/دی/۹۵ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۳/دی/۹۵ ۷:۳۴ توسط MEEAAD.)
شماره ارسال: #1
آواتار
[تصویر: In_the_name_of_Lord.jpg]
ســـ
ـــلام[تصویر: Sheklak_1_.png]_ _[تصویر: Line_00.jpg]
اصول پـایـه ی اعتـقـادی دین یهـود از "13" اصـل تشکیل شـده است که اصل "12" آن چنیـن می باشد:
(به ظهور "مسیح موعود" ایمان کامل دارم و حتی اگر درنگ داشته باشد هر روز به انتظارش می ‌نشینم)

در اصل فـوق الذکـر، جای "مسیح مـوعـود" را با آقای "محمدباقر قالیباف" عـوض کنید تا اولین آیه‌ ی ایمان
"تئـوریسیـن‌" های اصـول گرایی در کتاب مقدس "انتخاب آلترناتیو روحانی" را مشاهده نماییـد. در نقـد این
اندیـشـه، دیشب مطلبـی را خدمت آقای دکتر "عبدالله گنجی" (مدیر مسئول محترم روزنامه ی جوان) در
تلگرام ارسال کردم که باعث شکل گیری بحثی حـول انتـخـابـات "96" گـردید که هـر چنـد ایشـان نسبـت
به نشر "گفتگو" چندان ابراز تمایل نکردند اما با کسب اجازه، همان مطلب انتقادی خـودم را قرار میدهـم:

[تصویر: Image_TL_01.jpg]

احتراماً در خصوص مطلب اخیرتان با عنوان ("باور پیروزی"جایگزین"باورتقلب" می شود؟) آقـای داوری هـم
در گروه شان همین خط را دنبال میکنند [1] که رفتارشان مورد تأیید نمی باشد به خصوص در بین جوانان
طرفدار آقای احمـدی نژاد که طیف های مختفلی دارند و نظرهای عقیدتی و سیـاسی مختـلفـی دارنـد و
آقـای داوری بـخـش بسیـار کوچکی از آن را شـامـل مـی شـونـد. امـا از طرفی شخص مطلوب شما [2]
برای حمایت در انتخابات 96 که در جمع بسیج اساتید در سالـن بصیـرت دانـشـگـاه پیـام نـور فـرمـوده اید

[تصویر: Image_TL_03.jpg]

(بـایـد از سرمـایـه اجتـماعـی برخـوردار باشد) با مدل ذهنی که حضرتعالی از خود به جوانان حزب اللهی
نشان داده اید هم خوانی ندارد به این دلیل که جناب آقای دکتر گنجی که از منتقدان بـرجـام می باشند
و موضـع ایشـان در قبال فتنه ی 88 مشخص اسـت امـا خیـلی ببخشیـدا، خیلی خیلی ببخشیدا رفتاری
را از خـود بـروز می دهنـد و ذهنیتـی کـه بـرای جـوانـان حـزب اللهی ایـجـاد می کننـد، بی شبـاهت رأی
طـرفـداران "برنـی سنـدرز" در انتـخـابـات آمریـکا به "هیـلاری کلینتـون" نیـست. رأیی که نتیجـه ی نهایی
انتخابات را هم تغییـر نداد (هـر چند انتـخابـات آمریـکا یـک تئـاتـر بـزرگ اسـت) چــرا کـه "بـرنـی سـنـدرز"
سنگین ‌ترین تلاش انتخاباتی را در مقابـل هیـلاری کلینتـون نـداشت و فشــار سنـگیـن وی، قـانـع کـردنِ
طـرفـداران کلینتـون بـه دست کشیـدن از هیـلاری کلینتون و رأی دادن به خودش نبـود، بلکه قانـع کـردن
طـرفــداران خــودش بــود کــه بـعــد از هــمــه ‌ی نــقـــدهــایــی کـــه بــه هیـلاری کلیـنتـون کـرده بود،
به کلینتون رأی بدهند. [3][تصویر: Line_K_01.jpg]
شایـد نظـر حضـرتـعـالی ایـن اسـت کـه اگـر قرار اسـت در انتخابات به تغییر سرنـوشت فکـر کنیـم، نباید
نزدیک ‌تـریـن کاندیدا به سلیقه ‌مان را انتخاب کنیم بلکه باید ببینیم بالاترین شانـس در میان کانـدیـدا هـا
متعلق به چه کسـانی است و سپس با رأی خود بکوشیم از میان آنها کسی را انتخاب کنیم که نظرش
به نظر ما نزدیـک ‌تـر است یا لااقـل نظرش از نظر ما کمتر دور است اما باور بفرماییـد هنـوز خـوب فضای
فتنه ی 88 را یادمان هست و همینطور وضعیت رسانه‌ها و اطرافیان کانـدیـای مطـلـوب حـال حاضر شما
را به خاطر داریم که چطور علیه انقلاب و حتی جمهوری اسلامی ظلم کردند! ما هم اگـر مجبور باشیـم
(به تعبیر یکی از بزرگان رسـانه های اصـول گـرا) 30 بـار به آقای دکتر "سعید جلیلی" رأی می دهیـم و
مثـل دفعه ی قبـل، حــدود چهــار میـلیــون رأی را در انتـخـابـات "اسـپــویــل" (Spoil) می کنیـم امـا بـه
"آن آقای محترم" رأی نمی دهیم.[تصویر: Line_K_02.jpg]

[تصویر: Image_TL_02.jpg]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تـوضـیـحـات:_ _ __ _[تصویر: Line_K_01.jpg]
[1] آقای داوری رفتاری را از خود نشان می دهند که به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست (اینجا کلیک کنید)

[2] تـا زمـانی که از ترس بیـن بد و بدتـر بخواهیم، باز هم به بدها رأی بدهیم و افراد خوب را کنار بگذاریم
هـیـچ گـاه افــراد خـوب فـرصـت بـروز و ظـهـور پـیـدا نـمــی کنـنـد فـلــذا ایـن دور بـاطـل تـمـامــی نـدارد.

[3] بخـش هـای بـزرگی از "مذهبـی ها"، که بـه طور اعتقادی کار سیاسی می کنند، با آقای "قالیبـاف"
مشـکل دارنـد و "بـرنـی سنـدرز" به مراتب برای قانـع کردن طرفداران خـودش، شرایط بهتری را دارا بود!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: آقای دکتر "عبدالله گنجی" فرمودند که برداشت بنده از مطالب ایشـان صد در صد "اشتبـاه" است
و مثلاً صحبت ایشان در خصوص "رقیب روحانی
در انتخابات باید از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد" یک
"قاعده منطقی" است و کاری به شخص ندارد و به صراحت تأکید کردند که مقصود ایشان، به زعم بنده
مطلـوب بـودن آقای "قالیباف" نسبت به آقای "جلیلی" نیست، بلکه این دفعه در اصول گرایان، "کاندیدا"
محور حرکت نمی باشد که "قالیباف" یا "دیگری" خودش بیاد و "جریان" تصمیم می گیرد! (إن شاء الله)

[تصویر: Image_TL_05.jpg]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن 2: برای ایجاد این تاپیک از عـــ♥ـــزیز دیگری هم کسب اجازه نمودم که خوشبختانه اجازه دادند
[تصویر: Sheklake_Riz_6_.png]
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۴:۵۳, ۱۳/دی/۹۵
شماره ارسال: #2
آواتار
سلام


این مطلبتون خیلی تخصصی بود


به نظر من افرادی که قبلاً کاندید شدن و رای نیاوردن بهتره دوباره کاندید نشن


يه آدم جدید باید بیاد تا روحانی رو کنار بزنه
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۶:۰۱, ۱۵/دی/۹۵
شماره ارسال: #3
آواتار
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
ســـ
ـــلام عـــ♥ـــزیز[تصویر: Sheklak_1_.png]
(۱۳/دی/۹۵ ۱۴:۵۳)آقـــ♥ـــای قلب نوشته است:  این مطلبتون خیلی تخصصی بود
از بدیهیـات انتخابات سـال "92" انصراف آقای "عارف" به نفع آقای "روحانی" بود که اگر این اتفاق
نمی افتـاد، آقـای "روحانی" به هیچ وجه نمی توانست پیـروزِ انتخابات شود. پس اگر ائتلاف برای
آقای "روحـانی" کارسـاز اسـت، چرا نباید برای "رقبایـش" کارساز باشد؟ اما وقتی می پرسیم که
مگر شکست در انتخابات 92 تنها به خاطر نداشتن کاندیـدای "واحد" بود و آیا شمار رأی سرجمعِ
کاندیدا های مدعی اصولگرایی به ‌اندازه ی طرفِ مقابـل بود که ماندن "یـک نـفـر" موجب پیروزی
شود؟ در جـواب، علت را شرایط خاصِ " پسا احمدی نژاديـسم" عنوان می کنند که تأکید بر روی
تعیین کننـدگی آن وضع به عنـوان عامـل اصلی، مستلزم پذیرفتـن این مسئله است که اگر آقای
احمدی نژاد فرضاً خودشان در همان انتخابات می توانستنـد شرکت کنند؛ باید نتایج بدتری نسبت
به آقایان جلیلی و قالیباف می گرفتند که هیچکدام چنیـن ادعایی نمی توانند داشته باشنـد زیـرا
آقای احـمـدی نژاد در سال "88" نیز از یک ظرفیـت "منفـیِ بزرگی" در مقابل خود برخوردار بودند،
اما با تکیه بر توانایی فوق العاده ی خود در "سیـاست ورزی" که به عنوان "اصول گرایی" با مردم
صحبت نکردنـد بلـکـه هماننـد سال "84" از موضـع گفتــمان "عدالت" با مردم صحبت کردند با این
تفاوت که رقابت خودشان با "موسوی" را به رقابـت "احمدی نژاد – هاشمی" تبدیل کرد و شرایط
را به گونه ای تغییر دادند که جامعه پذیرفت که ایشان نماینده ی اعتراض به وضع موجود هستند.
(بـرعکـس آقـای جـلـیـلی کـه از کلیـت دوستان اصول گرا دفاع کرد و از تـزاحم با آنها کناره گرفت)

.___._.___.[تصویر: Image_AR_01.jpg]

با وجـود همـه ی این پرسـش ها و نداشتن پاسخ های کارشناسی شده، اینبار در حرکتی نویـن
در اصـول گـرایان، "کاندیدا" محور حرکت نمی باشد که آقای "قالیباف" یا "دیگری" خودش بیـاید و
"جریان" تصمیم می گیرد! – گروه قارچی اصول گریان موسوم به "جبهه مردمی نیروهای انقلاب"
اعلام موجودیت می کند و به صورت خودخوانده مدعی "وحدت" می شوند – در اینجا سیاسیون
محافظه کار برای متقاعد کردنِ مردم جهت تن دادن به گزینـه ‌های حداقـلی، توجیـه می‌ تراشند
که برای "دفعِ افسد"، باید از انتخاب "اصلح" چشم پوشید و به انتخاب "صالح" تـن داد و به بیـانِ
دیگر " صــالــحِ مقـبـول (!)، بِـه از اصـلـحِ نامقبـول". درنتیجه به‌ واسطه ی وجود "افسد" باید به
"کم‌تر فاسـدها" یا به افراد با "صلاحیت ‌های کم‌ تر" رجوع کرد و به ‌وسیـله ی آنها و به بهانـه ی
"افسد"، "اصلح‌" دفع می ‌شود! و با آمدن آقای "محمدباقر قالیبـاف" (گفتـمـان پیـشـرفت) و کنـار
رفتن آقای دکتر "سعید جلیلی" (گفتمان عدالت)، آن 4 میلیون رأی آقای جلیلی نیـز در سبـدِ رأی
آقـای قالیبـاف می ریزیم و آقای روحانی را شکست می دهیم که نقدِ این اندیشه را در بالا آوردم
و توضیح دادم اگر "برنی سندرز" موفق شد، همه ی طرفداران خودش را بعد از همه ‌ی نقدهایی
که به هیلاری کلیـنتـون کـرده بود، متقاعد کند که برای رأی نیـاوردن دانلد ترامـپ به کلینتـون رأی
بدهند؛ آنـگاه شما هم خواهید توانست ما را متقاعد کنیـد که بـه "ساکت فتنـه و..." رأی دهـیـم
✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: قبـلاً دوسـت ارزشمنـد و خـوبـم در یادداشتـی، یکی دیگر از تحلیـل های پوزیتیـویـستـی و
ساده سازانه را در تاپیک
"دو اشتباه بزرگ رقیبان روحانی" به نقد گذاشته انـد و البته با خواهش[تصویر: Sheklake_Riz_9_.png]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن 2: طـراحـی‌ِ صـحنـه‌ ی انتـخـابـات "96" به گـونـه ای است که جز گزینـه‌ های نمایشی و از
پیش بازنده، کسی در میدان رقابت حضور ندارد و به همین علت روزنامه‌ی هاشمی این "واقعیت"
را در تیتر خود فریاد زده است که "تــنـــــهــــــا شـــانــــس روحــانــی فقدان آلترناتیو است"
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۶:۰۶, ۱۵/دی/۹۵ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۵/دی/۹۵ ۱۶:۱۱ توسط میثم2.)
شماره ارسال: #4

(۱۵/دی/۹۵ ۶:۰۱)MEEAAD نوشته است:  ░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
ســـ
ـــلام عـــ♥ـــزیز[تصویر: Sheklak_1_.png]از بدیهیـات انتخابات سـال "92" انصراف آقای "عارف" به نفع آقای "روحانی" بود که اگر این اتفاق
نمی افتـاد، آقـای "روحانی" به هیچ وجه نمی توانست پیـروزِ انتخابات شود. پس اگر ائتلاف برای
آقای "روحـانی" کارسـاز اسـت، چرا نباید برای "رقبایـش" کارساز باشد؟ اما وقتی می پرسیم که
مگر شکست در انتخابات 92 تنها به خاطر نداشتن کاندیـدای "واحد" بود و آیا شمار رأی سرجمعِ
کاندیدا های مدعی اصولگرایی به ‌اندازه ی طرفِ مقابـل بود که ماندن "یـک نـفـر" موجب پیروزی
شود؟ در جـواب، علت را شرایط خاصِ " پسا احمدی نژاديـسم" عنوان می کنند که تأکید بر روی
تعیین کننـدگی آن وضع به عنـوان عامـل اصلی، مستلزم پذیرفتـن این مسئله است که اگر آقای
احمدی نژاد فرضاً خودشان در همان انتخابات می توانستنـد شرکت کنند؛ باید نتایج بدتری نسبت
به آقایان جلیلی و قالیباف می گرفتند که هیچکدام چنیـن ادعایی نمی توانند داشته باشنـد زیـرا
آقای احـمـدی نژاد در سال "88" نیز از یک ظرفیـت "منفـیِ بزرگی" در مقابل خود برخوردار بودند،
اما با تکیه بر توانایی فوق العاده ی خود در "سیـاست ورزی" که به عنوان "اصول گرایی" با مردم
صحبت نکردنـد بلـکـه هماننـد سال "84" از موضـع گفتــمان "عدالت" با مردم صحبت کردند با این
تفاوت که رقابت خودشان با "موسوی" را به رقابـت "احمدی نژاد – هاشمی" تبدیل کرد و شرایط
را به گونه ای تغییر دادند که جامعه پذیرفت که ایشان نماینده ی اعتراض به وضع موجود هستند.
(بـرعکـس آقـای جـلـیـلی کـه از کلیـت دوستان اصول گرا دفاع کرد و از تـزاحم با آنها کناره گرفت)

.___._.___.[تصویر: Image_AR_01.jpg]

با وجـود همـه ی این پرسـش ها و نداشتن پاسخ های کارشناسی شده، اینبار در حرکتی نویـن
در اصـول گـرایان، "کاندیدا" محور حرکت نمی باشد که آقای "قالیباف" یا "دیگری" خودش بیـاید و
"جریان" تصمیم می گیرد! – گروه قارچی اصول گریان موسوم به "جبهه مردمی نیروهای انقلاب"
اعلام موجودیت می کند و به صورت خودخوانده مدعی "وحدت" می شوند – در اینجا سیاسیون
محافظه کار برای متقاعد کردنِ مردم جهت تن دادن به گزینـه ‌های حداقـلی، توجیـه می‌ تراشند
که برای "دفعِ افسد"، باید از انتخاب "اصلح" چشم پوشید و به انتخاب "صالح" تـن داد و به بیـانِ
دیگر " صــالــحِ مقـبـول (!)، بِـه از اصـلـحِ نامقبـول". درنتیجه به‌ واسطه ی وجود "افسد" باید به
"کم‌تر فاسـدها" یا به افراد با "صلاحیت ‌های کم‌ تر" رجوع کرد و به ‌وسیـله ی آنها و به بهانـه ی
"افسد"، "اصلح‌" دفع می ‌شود! و با آمدن آقای "محمدباقر قالیبـاف" (گفتـمـان پیـشـرفت) و کنـار
رفتن آقای دکتر "سعید جلیلی" (گفتمان عدالت)، آن 4 میلیون رأی آقای جلیلی نیـز در سبـدِ رأی
آقـای قالیبـاف می ریزیم و آقای روحانی را شکست می دهیم که نقدِ این اندیشه را در بالا آوردم
و توضیح دادم اگر "برنی سندرز" موفق شد، همه ی طرفداران خودش را بعد از همه ‌ی نقدهایی
که به هیلاری کلیـنتـون کـرده بود، متقاعد کند که برای رأی نیـاوردن دانلد ترامـپ به کلینتـون رأی
بدهند؛ آنـگاه شما هم خواهید توانست ما را متقاعد کنیـد که بـه "ساکت فتنـه و..." رأی دهـیـم
✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: قبـلاً دوسـت ارزشمنـد و خـوبـم در یادداشتـی، یکی دیگر از تحلیـل های پوزیتیـویـستـی و
ساده سازانه را در تاپیک
"دو اشتباه بزرگ رقیبان روحانی" به نقد گذاشته انـد و البته با خواهش[تصویر: Sheklake_Riz_9_.png]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن 2: طـراحـی‌ِ صـحنـه‌ ی انتـخـابـات "96" به گـونـه ای است که جز گزینـه‌ های نمایشی و از
پیش بازنده، کسی در میدان رقابت حضور ندارد و به همین علت روزنامه‌ی هاشمی این "واقعیت"
را در تیتر خود فریاد زده است که "تــنـــــهــــــا شـــانــــس روحــانــی فقدان آلترناتیو است"
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز و با تشکر بابت نظراتتون در مورد برجام و با احترام نسبت به سایر نظرات شما

اینکه احمدی نژاد یا کاندید مورد حمایت احمدی نژاد سال 92 در انتخابات پیروز میشد به نظر با واقعیت جور در نمیاد
البته ممکنه شما یا دوستان به خاطر علاقه به احمدی نژاد اینطور دوست داشته باشید و اینطور تحلیل کنید
ای کاش سال 92 کاندیدی از طرف احمدی نژاد میومد تا این توهمات کنار بره و واقعیات روشن بشه
سال 88 به دلیل عملکرد اقتصادی خوب دولت وضعیت مناسبی وجود داشت و مردم سخنان جناح مقابل رو باور نکردند و به خاطر حمایت از وضع موجود و جلوگیری از بازگشت مشکلات رای دادن
سال 92 وضعیت اقتصادی اصلا مناسب نبود و نسبت به 88 واقعا بد بود و مردم نسبت به وضع موجود دید کاملا بدی داشتن
دولت احمدی نژاد اینجا به هیچ عنوان نمیتونست به عنوان مخالف وضع موجود قلمداد بشه و در صورت کاندید شدن باید مثل روحانی دو قطبی مصنوعی درست میکرد

به دوستانی که به خاطر این علاقه باز شرایط اون موقع یادشون نیست چند مورد یادآوری میشه
1- سفرهای استانی احمدی نژاد در اواخر 91 و سال 92 رو اگه یادتون باشه استقبال بسیار سردی بود که با شرایط قبل از سال 90 اصلا قابل مقایسه نیست ای کاش این استقبال سرد رو دوستان یادشون بیاد

2 - روحانی به عنوان کاندید پیروز علاوه بر یاد کردن از هاشمی به طور مستقیم مورد حمایت رسمی و علنی هاشمی قرار گرفت و خیلی از مردمی که بهش رای دادن از این باخبر بودن حالا کی هست که ندونه هاشمی دشمن و مخالف اصلی احمدی نژاد بود چطور مردم علاقه مند به احمدی نژاد به دشمن درجه یک اون رای میدن؟

3- روحانی در مناظره انتخاباتی در جواب جلیلی یکی از متلک های سنگینی که به دولت احمدی نژاد زد این بود:
نقل قول:اما متاسفانه کسانی که دم از ساده زیستی زدند، ببینیم پایان کارشان به کجا رسید! کسانی که دم از فساد زدند فسادهای 3 هزار میلیاردی از دولت شان سربرآورد.
مردم این مناظره ها رو دیدن و به این شخص که اینطور احمدی نژاد رو مسخره کرد و متلک گفت رای دادن

4- یه تحلیل غلطی توسط بعضی احمدی نژادیها میشه که به روحانی رای دادن چون کمترین انتقاد رو به دولت قبل کرد در صورتیکه کمترین انتقاد و بیشترین دفاع از دولت قبل رو جلیلی و حداد عادل تو مناظره ها داشتن
________________________________________________________________________________________

اینکه تصور بشه کسی با "سیاست ورزی" تو چند روز میتونه جوی بر علیه شرایط و وضعیت موجود ایجاد کنه تحلیل اشتباهیه
مثل سال 84 چندین ماه یا سال طول میکشه تا این جو بین مردم شکل بگیره و بعد تو انتخابات کسی بیاد از شرایط و جو استفاده کنه و خودش رو مخالف وضع موجود جا بزنه
سال 84 به خاطر دو سال مذاکره بد با غرب و زورگویی عجیب غربی ها شرایط کاملا ضد غربی شکل گرفته بود به خاطر چندیدن سال انتقاد به ثروت خانواده هاشمی و موارد مطرح شده تصویر بدی از هاشمی شکل گرفته بود (بخشی از این تصویر بد توسط خود اصلاح طلبا که اوایل هاشمی رو میکوبیدن عالیجناب سرخ پوش و بعد بهش نزدیک شدن شکل گرفت)
از طرفی مردم وضعیت دوران هاشمی رو به خاطر تورم 50 درصدی بدتر از خاتمی میدونستن
همه این ها در شکل گیری جو به عنوان انقلابیون نقش داشت
___________________________________________________________________________________

انحصار طلبی همه جا محکومه فرقی نمیکنه این انحصار این باشه که فقط ائتلاف اصلاح طلب اعتدالی میتونه کشور رو اداره کنه یا فقط احمدی نژاد میتونه کشور رو اداره کنه هر دو تفکر با تفکر انقلابی متضاده
مردم ما گناه نکردن که همیشه از چاله انحراف بیفتن تو چاه فتنه بعد از چاه فتنه تو چاله انحراف

کشور هم قحط الرجال نیست که اگه بود رهبرمون احمدی نژاد رو توصیه به منع حضور نمیکرد
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۴۱, ۱۵/دی/۹۵ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۵/دی/۹۵ ۱۸:۵۵ توسط عدالت.)
شماره ارسال: #5
آواتار
به نام خدا

یک مدتی دل و دماغ تالار آمدن را با این اوضاع اسفناک کشور و گندهایی که پشت سر هم این دولت به بار میاورد نداشتم، ولی به نظر بنده باید دست به دعا برداریم که این دولت سر چهارسال تمام شود و کار به هشت سال نکشد که اگر چنین شود چند برابر باید نظام هزینه گندکاریهای اینها را بدهد.

دولتی که برخی وزرایش تریلیاردر هستند و هیچ شفافیتی هم راجع به ثروت آنها و منشا آن وجود ندارد و یکی از وزرای لیبرالش میاید و با وقاحت جان انسانهای سوخته در آتش را با پول بیمه مقایسه میکند و خانه چند ده میلیاردی در لواسان دارد و چنان با تکبر سخن میگوید که ترامپ در ناف آمریکا اینگونه با مردمش سخن نمیگوید، کاملا مشخص است که حامی این دولت چه طیفی از جامعه هستند.

واقعا هر روز یک خبر بد منتشر میشود از اینها،‌ حالا هم گویا از بابک زنجانی برای انتخابات یازدهم کلی پول گرفته اند.

آقایان زمین و زمان را کاسب تحریم میدانستند ولی گویا کاری که خودشان میکرده اند را گردن این و آن میانداختند تا فراافکنی کنند و ذهن ملت را از خودشان که اصل کاسبی تحریم و برجام هستند به جای دیگر سوق دهند اما فکر نمیکردند که ماه هرگز پشت ابر نمیماند.

اینها نه تنها کاسب تحریم بودند ( رجوع کنید به خبر تاسیس صرافی توسط فریدون !! در اوج تحریمها و در سالهای پایانی دولت قبل برای مقصر جلوه دادن احمدی نژاد و تخریب تفکر مثبت مردم نسبت به او ) بلکه کاسب برجام هم هستند که نشانه واضحش قراردادهای چند ده میلیارد دلاری با شرکتهای فرانسوی و آمریکایی میباشد.

امیدوارم مردم جواب قاطعی به این فسادها و خیانتهای این مسئولان نالایق در انتخابات دوازدهم بدهند و این دولت بشود اولین دولت چهارساله جمهوری اسلامی ایران. آمین یا رب العالمین.
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۹:۴۲, ۱۶/دی/۹۵
شماره ارسال: #6
آواتار
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
ســـ
ـــلام عـــ♥ـــزیز و تشکر از نقد و محبتتـان[تصویر: Sheklak_1_.png]
(۱۵/دی/۹۵ ۱۶:۰۶)آقـــ♥ـــای میثم2 نوشته است:  با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز و با تشکر بابت نظراتتون...
شما حق داريد نقد کنيد و بنـده هم احترام می گـذارم. در صدد پاسخ نيستم زیرا در تمامی موارد
اشتباه کرده ايد و توصیـه می کنم از عواطف در سيـاست ورزی، فـاصله بگيريد وگرنه همانطور که
قبلاً از بیانات مقام معظم رهبری که بنده بدون ذکر نام ایشان نقـل کـردم، ابـراز تأسـف کردیـد، در
اینجـا نیـز صحـبـت هـای تئـوریسین های برجسته ی اصول گرایان را زیر سؤال بردیـد و تماماً نفی
کردید درحالیکه بنده در صحبت هایی که با این عزیزان داشته ام، تا بحال هیچیک چنین ادعاهایی
کـه شمـا مطـرح مـی نمایـیــد را نـداشـتـه انـد و بـه نظـر می رسـد به دلیـل نـا آشنا بودن شما
به "چالش مدیا" در ایران و نوعی نگرش و سطحی اندیشی و تقلیـل‌گـرایـی در موضوعات مختلف
انسـانـی و اجتـماعـی بـه گرد آوری داده‌ های پراکنده (اعم از موهوم و مجهول و مجعول یا حتـی
مستند و تا حـدی مرتبط) و ربط دادن آنها به یکدیـگر بدون داشتـن مفاهیم یا سنخ ‌های منسجم،
درک نظـری و شیـوه روشمنـد است. بدیـن ترتیب، شما در هر حـوزه ‌ای با یـک شیـوه ی بررسی
محدود و متعصبانه که شیوه ‌های متفاوت (به خصوص شیوه‌ های عام‌تر، و نظام‌ منـد‌تر) را نادیـده
می‌گیرد، بدون اینکه برون از زاویه و افق خود به مسئله و به شیوه بررسی خود بنگرید، می‌توانید
خود را متخصص و بی ‌نیاز از علوم انسانی و اجتماعی و... بخوانید.

نکـتــه ی اول)
در تاریخ 27 فروردین 1395 یعنی حدود 8 ماه قبل، در "این ارسـال" علـت مخالفـت خود را با حضور
آقای احمدی نژاد در انتخابات 96 شرح داده ام البته با علم به اینـکه آقای احمدی نژاد نافذتـریـن و
پر قدرت ترین آلترناتیو وضع موجود (دولت روحانـی) است که اگـر می توانـسـت خود مستقیـم به
صحنه ی انتخابات بیاید، متکی به توانـایـی "سیـاسـت ورزی" بعلاوه ی ظرفیت نمادیـن مخالفت با
وضــع مـوجـود، شـانـس او بـرای پیـروزی بیـش از آقای روحانی بود و هر چه به انتخابات نزدیک تر
شویم، این شانس بیشتر خواهد شد و اتهامی که شما به بنده وارد می نمایید، بی اعتبار است[تصویر: Sheklake_Riz_6_.png]

نکـتــه ی دوم)
اثر "سیـاسـت ورزی" بـه قـدری اسـت که می توانـد از یک "بازنده"، یک "برنده" بسازد و بـالعکس
یک "برنده" را به "بازنـده" تبدیل کند. نظر دکتر "پرویز امینی" از تئوریسین های برجسته اصول گرا:

[تصویر: Capture_YT_01.jpg]

نکـتـه ی سوم)
یک اشکـال که قبـلاً هم تذکر داده شد، تقطیـع گـزاره‌ هـا و یا به شوخی گرفتن پیام اصلی متـن،
توسط حضرتعالی است که جمله ی بی ربط با گزاره ی اصلی را ساخته و سپس پاسخ میدهید:
(۱۵/دی/۹۵ ۶:۰۱)MEEAAD نوشته است:  احمدی نژاد فرضاً "خودشان" در همان انتخابات می توانستنـد شرکت کنند؛ باید "نتایج بدتری" نسبت
به آقایان جلیلی و قالیباف می گرفتند که هیچکدام چنیـن ادعایی نمی توانند داشته باشنـد
(۱۵/دی/۹۵ ۱۶:۰۶)آقـــ♥ـــای میثم2 نوشته است:  اینکه احمدی نژاد یا "کاندید مورد حمایت" احمدی نژاد سال 92 در انتخابات "پیروز" میشد
احتراماً نمی توانم دائـمـاً پاسخـگـوی بـرداشت های بی ربط شما از مطالبم باشم و همانطور که
گفته شد، تابحال هیچیک از این عزیزان از جمله آقایان دکتر "عبدالله گنجی" و دکتر "پرویز امینـی"
چنین ادعایی را نداشته اند✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: لطفاً هـدف خــود را از وارد شدن به بحث مشخص نمایید: انکار محدودیت پایـگاه اجتماعی
آقای دکتر "سعید جلیلی"؛ قبول نداشتن دفع اصلح به افسد نتیجه ی اولویت دادن صالح مقبول
به اصلح؛ دفـاع از محافظه کاری؛ اصلی کردن موارد فرعی و فرعی کردن موارد اصلی؛ و غیره...[تصویر: Sheklake_Riz_6_.png]
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۸:۵۶, ۱۹/دی/۹۵
شماره ارسال: #7
آواتار
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

محدودیت های آقای جلیلی در انتخابات

امروز برند "عدالت خواهی" در انحصار آقای دکتر "سعید جلیلی" است که در انتخـابات 92 کاملاً از
نظر سیاسی ناتوان بود و حتی در شهر هایی مثل قم و اصفهان که مزیت وی محسوب می شد،
آرای پاییـن تـری داشـت و این مصداق "سیاست ورزی غلط" است (ایـشان بالاترین رأی منفی در
انتخابات را به خود اختصاص دادند). وی در واکنش به اعلامِ موجودیت "جبهه ی مردمی نیـروهای
انقلاب" گفتـه انـد: ((قرار نیست وحـدت "قبیلگی" باشد، قرار ما این است که وحـدت "گفتمانی"
باشد)). هـرچنـد سخـن ایشـان درست است اما وقـتـی می‌ خـواهد از گورخواب‌ های شهریار و
کارتـن خـواب‌ هـای تـهران دفاع کنـد، بیـان وی از ساختار منجر به بی‌عدالتی نهایتاً تا افـق محدود
"فیـش ‌های نجـومی" می ‌رود و تعبیـر "املاک نجـومی" را چند دقیقه بعد از انتشار متـن در کانال
تلگـرامـی خـود، حـذف می ‌کند که مبـادا آب به آسیاب دشمنان (!) "اصلاح طلب" ریخته باشد و

[تصویر: Photo_GH_01.jpg]

دل رقیب احتمالی اصول گرایش (آقای قالیباف) بشکند. وی می‌خواهد تصویر خود از عدالت را بار
دیگر ارائه کند، ولی حتی جسارت خودنمایی در تلگرام را هم ندارد! نمی‌شود ادعا کرد که وحدت
باید گفتمانی باشد نه قبیلگی، اما از کلیت دوستان اصولگرا هم دفاع کرد یا از تزاحم با آنها کنـاره
گرفت که بعـضـاً بـدتـر از اصـلاح طلبـان به گفتمـان انقلاب ضربه زده ‌اند. برخی از محدودیت ‌های
آقای دکتر "سعید جلیلی" را در زیر مرور می کنیم:

1) بـک‌گـرانـد شـکـسـت در انتـخـابات ریاست جمهوری سال 92، محدودیتی است که امکان یک
ظهور قدرتمند و متـفاوت را از او می‌ گیرد. (ایشـان دارای محـدودیـت پایـگاه اجتـمـاعی هستنـد)

2) ایشان در یک دوره 6 ساله، دبیـر شـورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده و عالی‌رتبه‌ ترین
فـرد مذاکره کننده در دیپـلماسی هستـه ‌ای کشـور بود. بنابرایـن وی عمدتا در حوزه ی سیاست
خارجی به طور عام، و مسئله هسته ‌ای به طور خاص، دارای نشانه‌ های در دسترس اجتماعی
است. در حالیکه اساس مسائل کشور به لحاظ اجتماعی، بعد داخلی دارد و در "اقتصاد و فساد"
قابـل خـلاصه کـردن است. در واقـع ایشـان بـرای شرایط امروز کشور در آستانه انتخابات ریاست
جمـهـوری، مـا بـه ازای واقـعـی نـدارد یـا با ادبیـات گـفـتمـان، نـشـانـه‌ هـای در دستـرس نـدارد.

3) اگرچه تجـربـه دولت یازدهم در مسئله هسته‌ای، توقعات القایی به جامعه را چه در حـوزه ی
دستاوردهای اقتصادی و چه در پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود، برآورده نکرده است اما نباید
تصور کرد این تجربه ناکام دولت یازدهم در برجام، به معنای تأیید مسیر و تجربه مذاکرات تیم قبل
با مدیریت آقای جلیلی است و مردم خواهان بازگشت به روند گذشته هستند! چرا که بازگشت
به روند گذشته، با مقابله با برجام و به نـوعی با رفتـن به سمت لغـو برجام از سوی ایـران توأم
است و بـه نـظر می ‌رسـد علی ‌رغـم داوری منـفـی مـردم نسبـت به برجام، با چنین گزینه ‌ای
هم‌ داستان نبـاشند. در واقع جمع ‌بندی جامعه، فـراتر از تـأییـد تیـم مذاکره کننده قبلی است و
بیشتر متناسب با این مسئله است که اساسا چشم ‌انداز حل مسائل کشور معطوف به روابط
خارجی، دچار شکست و ناکامی شده است. درواقع تلاش رسانه‌ ای جریانِ رقیبِ آقای روحانی
که البته بیشتـر در حال بازنمایی عزت و اقتدار این دولتِ به غایت ذلیل و ناتوان، آن هم کاملا به
دروغ است، فضایـی را بـوجود آورده اسـت کـه مردم اگر هم از برجام ناامید باشند بخاطر نتیجه
است نه نقد به روند مذاکرات✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: در خصوص حذف کلمه ی "املاک نجومی" از کانال آقای دکتر سعیـد جلیـلی درباره دقایق
عـکـس ممـکـن است به نـظـر برسد که کلمه ی "املاک نجومی" اضافه شده است نه حذف!
در حالـی کـه اگـر به کـانال وی مراجعه کنید، نهایتـا این عبـارت از پست مذکورر برداشته شده.
.......•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•. .•*¨`*•.......
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۱۸, ۱۹/دی/۹۵ (آخرین ویرایش ارسال: ۱۹/دی/۹۵ ۱۸:۲۴ توسط میثم2.)
شماره ارسال: #8

سلام
در اینکه هر کاندیدی مثل آقای جلیلی دارای نقاط ضعف و قوتی هست شکی نیست و بررسی اون هم مفید هست

اینکه صحبت نکردن آقای جلیلی در مورد قالیباف یا حذف واژه املاک نجومی از تلگرام (که معلوم نیست چقدر با اطلاع جلیلی صورت گرفته) نشانه دفاع از قالیباف یا دفاع از خطاهای قالیباف باشه منصفانه نیست
حقوق نجومی مساله ساختاری وناشی از تفکر اشرافی هست که با اون برخورد نشده ولی املاک شهرداری فساد موردی هست که برخورد شده تفاوت این دو کاملا مشخصه

مساله املاک شهرداری یکی از فسادهای اتفاق افتاده در کشور هست و این حق یه سخنران هست که در مورد بعضی موارد به خاطر سو استفاده نکردن مخالفان بخواد سکوت کنه
اگه جلیلی این فساد رو هم میگفت یه عده میگفتن چرا در مورد فساد سه هزار میلیاردی دولت قبل یا بابک زنجانی حرفی نزده اگه اونو میگفت در مورد کرسنت و ... الان پس باید بگیم از دولت قبل و از بابک زنجانی هم دفاع کرده یا چرا با انحراف درگیر نشده

در صورتیکه مساله اصلی و مشکل اصلی دولت هست و حق جلیلی هست که تمرکزش رو دولت بزاره جلیلی نباید مسکو رو بگیره و به در ودیوار بزنه بلکه درست اینه که هدف اصلی رو در نظر بگیره و درگیر شدنش به حاشیه ها ضرورتی نداره و درگیر نشدن به معنای دفاع نیست

نقل قول:درواقع تلاش رسانه‌ ای جریانِ رقیبِ آقای روحانی
که البته بیشتـر در حال بازنمایی عزت و اقتدار این دولتِ به غایت ذلیل و ناتوان، آن هم کاملا به
دروغ است
اگر هم به خاطر اشتباه این رسانه ها نفعی به دولت رسیده باز صد رحمت دارن به بعضی حامیان احمدی نژاد و کانالای تلگرامیشون که رسما با رفتارشون به دولت کمک میکنن مردم رو ناامید میکنن که باعث میشه به مخالفای دولت رای ندن و بیشتر از دولت، جریان انقلابی رو میکوبن
متاسفانه تفکری وجود داره که رای آوردن روحانی رو به نفع احمدی نژاد میدونه (منظور جناب میعاد نیست منظورم کانال های تلگرامی تاثیر گذار رو افکار بعضی کاربرا است)

اگه حرف نزدن از یه فساد بده پس دفاع احمدی نژاد که بعد زندان رفتن رحیمی گفت رحیمی مظلوم واقع شده چی هست؟
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۲۸, ۱۹/دی/۹۵
شماره ارسال: #9
آواتار
به نظر من شما در این تاپیک از روی آگاهی یا عدم آگاهی همون کاری رو میکنی که ولایتی کرد

همه پایبندان به انقلاب بدند و مشکل دارند (حرف برخی در سال 92)

وقتی یه خائن مثل ......ی سرکار اومد همشون خفه خون گرفتند

سیاست خاله خرسه احمد توکلیه

خودش رو خوبه ماجرا نشون میده در حالی که خیلی احمقه
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۲۰:۵۳, ۱۹/دی/۹۵
شماره ارسال: #10

(۱۹/دی/۹۵ ۱۸:۲۸)عبدالرحمن نوشته است:  به نظر من شما در این تاپیک از روی آگاهی یا عدم آگاهی همون کاری رو میکنی که ولایتی کرد

همه پایبندان به انقلاب بدند و مشکل دارند (حرف برخی در سال 92)

وقتی یه خائن مثل ......ی سرکار اومد همشون خفه خون گرفتند

سیاست خاله خرسه احمد توکلیه

خودش رو خوبه ماجرا نشون میده در حالی که خیلی احمقه
سلام
منظورتون رو متوجه نشدم
منظورتون کی هست؟ میشه واضحتر توضیح بدین
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

[-]
موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: مشاهده: آخرین ارسال
Question رای به چوب خشک!!! امید دلواپسا برای انتخابات 96 چقدره؟ میثم2 49 5,426 ۴/اسفند/۹۵ ۹:۴۷
آخرین ارسال: متفکر
  تدارک گسترده تلگرام برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست‌جم میثم2 29 2,962 ۱۳/تیر/۹۵ ۳:۰۲
آخرین ارسال: عمار94
  برنامه عربستان برای انتخابات ۹۶ در ایران میثم2 35 3,791 ۳۰/اردیبهشت/۹۵ ۲۳:۰۷
آخرین ارسال: عمار94

پرش در بین بخشها:


بالا